DRUŽINA GROMOVOJAREGUL

Aregul, neboli Jaroslav z Doudlebska, je duší Slovan, i když poněkud zředěný Keltem. Rád do všeho mluví a pokouší se vše organizovat. Možná právě proto byl vybrán za vladyku Gromovoje. Věří, že proti ohni je nejlepší bojovat ohněm, proti zlu zlem a diplomacie je nejúčinější, pokud je podpořena zbraněmi, kterými se, jak známo, mír získává nejlépe.

Aregul - Slavic Warrior

KRAK

Krak je osoba, která má obecně problém s uznáváním autorit a stal se pro samozvané vládce své země osobou nepohodlnou. Proto se rozhodl, že opustí svou východní vlast, která leží v oblasti Smolensk, a začne hledat svůj nový domov. Našel jej nakonec v daleké západní zemi za Karpatami, kde byl přijat na velmožský dvůr. Za tento azyl se stal vděčným celé družině Gromovoj, pro kterou se nebojí vykonat i tu nejčernější práci :) Díky zcestovalosti uplatňuje své diplomatické i obchodní kontakty se severními a východními zeměmi a dováží sem ty artikly, které místním Slovanům Frankové zakázali dovážet.

Spečně s Aregulem a Collachem se stal zakládajícím členem skupiny Gromovoj. Kromě Slovanů se věnuje aktivně skupině Daoine Ceilte rekonstruující život v mladší době železné ( www.dobazelezna.cz ). Duší je Krak Kelt, ale své slovanské předky nezapře a hrdě se k nim hlásí, jejich odkaz se rozhodl propagovat mimo jiné i prostřednictvím družiny Gromovoj.

Krak - Slavic Warrior

COLLACH

Collach, neboli Kanec. Jméno, které jsem si přinesl z keltské sekce naší skupiny. Kanec je starodávný symbol evropských válečníků a bojovníků z pohanských dob. Jeho podobu nosili na své výzbroji, aby jim dodal sílu a podpořil zuřivost v bitvě. Na cestu bojovníka jsem se vydal už před mnoha lety. Za tu dobu jsem se věnoval řadě bojových umění, z nichž se některým věnuji dodnes. Většinu svého úsilí v této oblasti směřuji do boje chladnými zbraněmi v rámci historického šermu. V současné době se členům naší skupiny snažím předat své zkušenosti nasbírané během let tréninků a bitev. V družině zastávám místo pobočníka a poradce ve věcech vojenských.

Válečníku, ochraňuj moji rodinu s připraveným mečem. Dej mi sílu, ať všemu co přijde, čelím se vztyčenou hlavou.

Collach - Slavic Warrior

JAROSLAV

Jaroslav - Slavic Warrior

HANISLAVA

... více info o naší skupinové Palaymate se brzy dozvíte ...Hanka

Hanka

NIKOLA

ANDREA

, je dcerou z hrdé velkomoravské rodiny. Ačkoliv není žádná křehká květinka, bitevní pole i lov v lesích přenechává mužům. Sama se pak věnuje umění rostlin a barev, které se naučila od své matky a jenž se v jejich rodině předává z matky na dceru po mnoho generací. Cizí jí není ani jehla a barevná příze se jí v rukách mění do krásných vzorů.Andrea

ELÍ

NILDOR

NABÍZÍME


- ukázky způsobu boje starých Slovanů
- přednášky o Velké Moravě a jejích obyvatelích
- ukázky dobové výzbroje a vybavení
- dobový tábor bojovníků a jejich doprovodu
- ukázky dobových řemesel

TRÉNINGY

Máš zájem o členství v naší družině? Tak si přijdi s námi zatrénovat!
zatrénuj si s námi ... více info