pohanští Bohové jsou zpět
 
moudra: Až smrt příjde, neodejdeme s prázdní (irské)

ROSTLINY

S T R O M Y
(sepsalo nějaké Nr.1)


Stromy byly vždy objektem uctívání, a to nejen v Evropě, ale po celém světě. Pro Kelty dřevo znamenalo velmi důležitou surovinu na topení, stavby, výrobu zbraní, hudebních nástrojů a mnoha dalších předmětů.

První vyobrazení stromů byly nalezeny na užitkových a okrasných předmětech ve formě šlahounů, bohužel se zde nedají určit druhy stromů.

Díky tomu, že druidové působili v hlubokých lesích a odlehlých hájích, kde povzbuzovali keltské kmeny v boji proti Římanům, získaly háje také politický význam. A to se také stalo pro Římany důvodem k jejich kácení a vypalování. Tyto posvátné háje bývaly tvořeny z dubů, jasanů, tisů a javorů. Je pravděpodobné, že různé kmeny uctívaly různé stromy a v jejich přítomnosti pak prováděly rituály (např. korunování náčelníka).

Je možné, že stromy byly považovány za spojnice mezi světy (kořeny pod zemí, větve vyčnívají do nebe) a navíc v jejich korunách sídlí ptáci - tvorové, kteří jsou považováni za poutníky mezi světy. Strom byl také symbolem dlouhého a zdravého života (listnaté stromy - listí na podzim opadává, ale na jaře znovu vyroste, jehličnaté stromy - jehličí neztrácejí vůbec). Za posvátné stromy považovali Keltové především dub, tis, jasan a lísku. Dále významné byly i vrba, bříza, buk, jabloň, břečťan, černý bez, trnka, jilm. Některé druhy dřeva byly k určitým účelům zakázany používat (např. vrba a líska se nesměly pálit v ohni).

Dřevo mělo význam i při věštění budoucnosti, ve Walesu se o půlnoci sbíraly březové větve a na znamení očisty se věšely nad dveře nebo byly zahrabávány kvůli pronásledování duchů. Symbolika stromů je významným prvkem v irské literatuře a erbovním umění.


JMELÍ
Jmelí rostoucí na dubech mělo velmi významnou úlohu především v keltské medicíně. Bylo považováno za rostlinu, která přináší vyléčení, plodnost, sloužilo jako protijed proti všem jedům, používalo se na umrtvení. Jmelí znamená vzkvétající život (díky tomu, že se mu daří i v zimě, kdy stromy nemají listy). Nevyskytovalo se všude hojně, bylo však velmi uctívané. Sklizeň jmelí byla významným obřadem. Sklízelo se srpem, šestého dne po úplňku, neboť jeho síla byla v té době údajně největší.

TIS
Tis roste pomalu a dožívá se vysokého stáří. Daří se mu ve stinné a vlhké půdě, Bohůmžel v dnešní době v Evropě se taková území ve velkých plochách nevyskytují. Díky tomu je ohrožen vyhubením. Jeho ohebné dřevo mělo mnohostranné využití, ale nejzajímavější byl díky tomu, že všechny jeho části jsou jedovaté (využití lékařské i výroba zbraní). Jedovaté jsou dokonce i jeho výpary, které v teplých dnech a při těsném kontaktu vyvolávají u člověka lehčí snění. Tomu byla přisuzována funkce zprostředkování spojení mezi zdejším a oním světem.

DUB
Dub byl pro Kelty jedním z nejvýznamnějších stromů. Od jeho názvu vznikly jména Derva, Dervaci, Dervius, nebo velšské označení druida, derwydd, tj. dubový muž. Dubové dřevo je silné, proto z něj byly vyráběny věci hodně namáhané, (např. vozy, lodě) a může být i velmi staré, proto se používalo rovněž na výrobu vzácných předmětů a stavbu hrobek. Za základní vlastnosti dubu byla považováno léčení a ochrana. Plody dubu - žaludy byly v zimě potravou nejen pro zvěř (jedním z hlavních zdrojů potravy např. pro divoká prasata, možná i díky tomu získaly duby svou vážnost), ale i pro naše předky. Pokud byly žaludy rozkousány syrové, uvolnila se z nich látka měnící vědomí. Při žaludečních a střevních potížích se používaly léčivé třísloviny z dubů.

:: A ::
áron plamatý Arum maculatum cluas chaoin měkké ucho
asphodel Narthecium ossifragum blioch, bliochan mléko
:: B ::
bařička bahenní Triglochin palustre bárr a´ mhilltich dobrá tráva
betonika lékařská Stachys betonica lus bheathag žijící rostlina, výživná rostlina
bez černý Sambucus nigra ruis dřevo
bob obecný Faba vulgaris ponair -
borovice lesní Pinus sylvestris peith, giúthas, giúbhas -
borovice vejmutovka Pinus strobus giúthas Sasunnach anglická borovice
boryt barvířský Isatis tinctoria guirmean modrý
brutnák lékařský borrach, borraist, borraigh borrach, borraist, borraigh -
bříza bělokorá Betula pendula beatha dubhach trouchlivý, zarmoucený, utrápený
bršlice kozí noha Aegopodium podagraria lus an easbuig biskupův plevel
buk lesní Fagus sylvatica craobh fhaibhile -
:: C ::
cibule kuchyňská Allium cepa uinnean -
:: Č ::
čistec lesní Stachys sylvaticaAllium cepa lus nan scorr -
:: D ::
děhel lesní Angelica sylvestris lus nam buadha rostliny odvahy a síly
dřišťál obecný Berberis vulgaris barbrag zářivý mušlový list
dub cesmínový Quercus ilex tin, thuilm, tolm vždyzelený
dub letní Quercus robur dur, dair, dárach, dárag, dúr, drú strom
:: F ::
fenykl obecný Foeniculum vulgare lus an t'saiodh senný plevel
fíkovník smokvoň (maloasijský) Ficus carica crann fíge, crann fíghis -
:: H ::
hlodáš evropský Ulex europaeus conasg ozbrojený
hluchavka bílá Lamium album teanga mhín hebký jazyk
:: CH ::
chřest lékařský Asparagus officinalis creamh macfiadh rostlina divokého kance
:: J ::
jablko Pyrus malus mel, mal -
jasan ztepilý Fraxinus excelsior nuin, craobh uinnseann -
ječmen dvouřadý Hordeum distichon eórna, órna -
jilm polní Ulmus campestris ailm, leamhan -
:: K ::
kapradí Filices sp. raineach, roineach -
kopr vonný Anethum graveolens dile -
kopytník evropský Asarum auropaeum asair -
:: L ::
len setý Linum usitatissimum líon, lín -
len počistivý Linum catharticum líon na bean síth -
lopuch větší Arctium lapa suirichean suirich pošetilý nápadník
:: M ::
mandle Amydalus communis cno ghreugach řecký ořech
mařinka vonná Asperula odorata lusa-caitheamh -
meruňka Prunus armeniaca apricoc -
:: N ::
narcis žlutý Narcissus pseudonarcissus lus a chrómchinn skloněná (spadlá) hlava
náprstník červený Digitalis purpurea lus-nam-ban-síth rostlina pohádkové babičky
:: O ::
olše lepkavá Alnus glutinosa feárn bažinný strom
oman pravý Inula helenium eilidh Helena
ostružiník křovitý Rubus fruticosus muir, dreas, dris zapletený, propletenec
ořešák černý Juglans nigra craobh-ghallchno cizí ořech
oves setý Avena sativa coirc -
:: P ::
podražec obecný Aristolochia clematitis culurin -
prvosenka lysá (aurikule) Primula auricula lus na bann-righ královnina květina
psárka kolénkatá Alopecurus geniculatus fiteag chám osvěžení
:: Ř ::
řebříček obecný Agrimonia eupatoria lus chosgadh na fola rostlina, která zastavuje krvácení
řepík lékařský Agrimonia eupatoria mur-dhraidhean žal, bolest
:: S ::
sedmikráska obecná (chudobka) Bellis perennis neóinan, nóinean polední květina
skřipina Scirpus lacustris gobhal luachair -
svída krvavá Cornus sanguinea coin-bhil -
:: Š ::
šťovík kadeřavý Rumex crispus cópag -
:: T ::
tis červený Taxus baccata iogh, iuthar, iubhar, iughar -
topol osika Populus tremula eagh, critheann chvění
trnka obecná Prunus spinosa preas nan airneag -
:: U ::
Úhorník mnohodílný Sisymbrium sophia fineal Mhuire -
:: Z ::
zemědým lékařský Fumaria officinalis lus deathach thalmhainn -
zimolez německý Lonicera periclymenum uillean kozí list
zimostráz obecný Buxus sempervirens bosca -

nahoru
novinky

HLEDÁNÍ
= bez diakritiky =
MAILING LIST

NOVINKY
2.10.2014 - K tématu soch Svědkové času - jak to je ve světě >> zde

5.8.2014 - stránky se aktualizují, přibudou nové odborné články a rozjíždí se projekt Svědkové času, vztyčování pohanských model na posvátných místech :)

4.11.2011 - přidána reportáž o pochodu Závist - Stradonice >> zde

19.4.2007 - !!! Doba železná, Praha - hlednáme členy >> zde

30.9.2006 - odkaz, který byste měli shlédnout: KELTOVE.NET >> zde

25.7.2005 - DE BELLO GALLICO >> zde

19.2.2005 - přidán šermířský bazar >> zde


OBRÁZEK DNE


ONLINE OBCHOD

Daoine Ceilte

Gromovoj

KONTAKT
MEJRA cernunn@seznam.cz

SLUNEČNÍ POUŤ
východ slunce 06:49
západ slunce 19:01

NASTAVENÍ
přidej k oblíbeným přidat k oblíbeným
jako výchozí nastav jako výchozí


věnováno Cernunnovi,
Vám i Jim
 
[Kovářství - armaepona.cz] [Hist. obchod - drakkaria.cz] [Bretonský Cidre - bretagne.cz] [dobazelezna.cz] [keltoman.webgarden.cz]
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká Republika