pohanští Bohové jsou zpět
 
moudra: Naděje plyne z moře, ale nikoliv ze země (irské)

DRUIDOVÉ

Setkání druidů
Pod pojmem druid si většina nadšenců představí šedovlasýho chlapíka v bílém plášti ..., ale realita může být poněkud jiná, my dodnes nevíme, zda šlo pouze o kněze nebo obecně o představitele keltské inteligence. Slovo druid patrně vychází ze slova drys = dub.
Někteří autoři volně překládají slovo druid (drui v irštině, derwydd ve welštině) jako "znalec lesů" nebo také jako "lesní mudrc". G.I.Caesar uvádí, že druidové věřili ve stěhování duší. Řečtí dějepisci zas se zmiňují o tom, že někteří druidové se učili pýthagorejskou filozofii a věštili mimo jiné pomocí numerologie. Vedle této čistě mužské záležitosti se objevují i zmínky o jakýchsi kněžkách drussadách, ale to jak vypadaly a jaká byla přesně jejich činnost, tak to nevíme.
Druidové měli v keltském společenství velmi významné postavení. Byli jakousi chodící knihovnou moudrosti. Vzhledem k tomu, že Keltové nepoužívali písmo (aspoň v prvopočátcích, pak se v Irsku používal tzv. Ogham) byli odkázáni na vyprávění druidů a bardů, někteří znali písmo římské či řecké, ale to se výhradně používalo pro obchodní záznamy. Měli mnohé znalosti z medicíny či astronomie, vykonávali nejrůznější oběti, aby si naklonili přízeň Bohů. Oběti byli ve valné většině, zvířecí, ale lidské oběti rovněž nechyběly, dokonce o tom máme důkazy, na 3 způsoby popravené lidské oběti (uškrcením, podříznutím hrdla a utopením). Zdálo by se, že to byl krvelačný národ barbarů, ale není tomu tak, o tom není pochyb.
Druidové hráli i ústřední roli při bitvách. Říkali různá zaříkadla motivující k boji, pomazávali bojovníky blíže nespecifikovanou tekutinou (patrně sloužila jako dezinfekční činidlo) a prý jim podávali jakýsi nápoj, po jehož požití bojovník necítil bolest, jednalo se asi o nějakou drogu, nepodařilo se mi vypátrat o jakou látku šlo, musím tudíž ještě nadále expertimentovat :-) .
Kolují i pověsti o tom, že druidové sbírali jmelí ze stromů za pomoci zlatého srpu, co je na tom pravdy, se můžeme jen domnívat, jisté ale je, že jmelí bylo posvátnou rostlinou.
Druidové uctívali rovněž stromy, zejména duby. Posvátné byly tzv. nemethony, neboli posvátné dubové háje, kam měli povolen vstup pouze tito kněží. Zde věštili a spojovali se s jiným světem. Byli to rovněž vyjímeční "politici", svým rozumem zamezili mnoha bratrovražedným válkám, které často mezi jednotlivými kmeny probíhaly. Jakmile se jednalo o vnější ohrožení, tak všichni táhli za jeden provaz.

Upalování lidí zaživa
Caesar popisoval ve svých Zápiscích o válce galské hrůzostrašné zážitky o tom, jak Keltové vykonávali obřady, při kterých zapalovali obrovské slaměné hranice postavené do tvaru lidské postavy a jež byly přeplněné živými lidskými obětmi.

... zde máte ještě jeden, tenokrát VENTILŮV článek pojednávající o druidech:

V dobách, kedy rozsiahlym územiam vládli Kelti, začala sa v ich duchovnej časti života utvárať potreba vyššieho obohacovania. Organizovaná forma duchovna však ale nie je možná bez toho, aby ju mal niekto na starosti. Začali sa preto objavovať doboví kňazi. V počiatkoch tvorili iba po veľkom území roztrúsené skupinky duchovných vodcov, ale postupom času sa z nich stali osoby veľkého spoločenského, duchovného a čiastočne aj politického významu.

Ustálili sa 3 formy, alebo aj 3 kasty kňazov. Boli to Bardi, ktorí mali za úlohu glorifikovať a v piesňach a básňach vychváliť vládcov, na ktorých dvoroch žili. Vyššiu triedu tvorili Filidi, ktorí plnili úlohu správcov kultúrneho bohatstva. Aspoň čiastočne. O ich presnej úlohe doteraz moc nevieme. A nakoniec tu boli najvyšší duchovní vodcovia Keltského spôsobu života, Druidi. Druidi vykonávali funkciu tak povediac "Šamana". Boli zodpovedný za správne prevádzanie rituálov, modlili sa k Bohom, komunikovali s nadprirodzenými bytosťami a boli zároveň aj liečitelia.

Druidi ale mali ešte jednu nezanedbateľnú úlohu. Dokázali spojiť aj navzájom znepriatelené kmene a rody. S ich pomocou dokázali Kelti čeliť nájazdom okolitých národov a dobyvačným snahám Rimanov. Práve kvôli tejto ich schopnosti politicky spojiť Keltský národ na obranu spoločných záujmov, boli veľmi vyhľadávaní Rímskymi légiami. Nie však preto, aby vyjednali mier pre obe strany, ale aby ich Rimania mohli vyhladiť. Bez Druidov by sa Kelti nedokázali ubrániť, lebo by boli nejednotní. Ich nejednotnosť sa neskôr stala aj ich skazou...

Je však zaujímavé, že Druidi sa nevyskytovali nikde inde, iba v oblasti Británie, Írska, Bretane a čiastočne aj na území strednej Európy. Druidi ale zo Strednej Európy nepochádzali, ako sa najprv predpokladalo. Podľa doteraz najhlbšich prameňov sa usudzuje, že vznikli na území Británie.

nález z Mšeckých Žehrovic
Božstvo nebo druid
z Mšeckých Žehrovic
nahoru
novinky

HLEDÁNÍ
= bez diakritiky =
MAILING LIST

NOVINKY
2.10.2014 - K tématu soch Svědkové času - jak to je ve světě >> zde

5.8.2014 - stránky se aktualizují, přibudou nové odborné články a rozjíždí se projekt Svědkové času, vztyčování pohanských model na posvátných místech :)

4.11.2011 - přidána reportáž o pochodu Závist - Stradonice >> zde

19.4.2007 - !!! Doba železná, Praha - hlednáme členy >> zde

30.9.2006 - odkaz, který byste měli shlédnout: KELTOVE.NET >> zde

25.7.2005 - DE BELLO GALLICO >> zde

19.2.2005 - přidán šermířský bazar >> zde


OBRÁZEK DNE


ONLINE OBCHOD

Daoine Ceilte

Gromovoj

KONTAKT
MEJRA cernunn@seznam.cz

SLUNEČNÍ POUŤ
východ slunce 06:28
západ slunce 19:38

NASTAVENÍ
přidej k oblíbeným přidat k oblíbeným
jako výchozí nastav jako výchozí


věnováno Cernunnovi,
Vám i Jim
 
[Kovářství - armaepona.cz] [Hist. obchod - drakkaria.cz] [Bretonský Cidre - bretagne.cz] [dobazelezna.cz] [keltoman.webgarden.cz]
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká Republika