pohanští Bohové jsou zpět
 
moudra: Koně se nechají přivést k vodě, ale nedají se přinutit, aby pili (švédské)

POHŘBY


Způsob uchování lidských ostatků patří v archeologii k těm nejlákavějším oborům. Nálezy na pohřebištích poskytují nejen nepřeberné množství artefaktů, ale můžeme si díky nim dokreslit společenské postavení dané osoby a v neposlední řadě se dá vysledovat i způsob, jak se vyvíjel duchovní směr, to však platí pouze v omezené míře. Nejbohatší území na hroby jsou v západních a jižních Čechách. Nezřídka se proto o této oblasti hovoří a krystalizačním jádru keltského etnika.


Pohřbený válečník
Hrob bojovníka
Brno - Maloměřice, 3. stol. př. n. l.
(Z.Knápek, 1999)

Mohyly

Hřbitovy pokryly oblast Boiohaema v poměrně husté oblasti táhnoucí se v povodí řek, jen zřídka převyšující nadmořskou výšku 400 až 500 m. Pro oblast z. aj. Čech jsou v 6. a 5. století př.n.l. typické mohylníky, které jsou téměř vždy situovány v místech, kde se pohřbívalo nepřetržitě již od střední doby bronzové. Ve svém nitru ukrývají tyto hroby nejčastěji žárový pohřeb. Způsob úpravy vnitřku byl poměrně variabilní: od hrobových komor ze dřeva přes kamenné skříňky k prostým jamkám v úrovni základů. Poměrně častým obyčejem se stalo uložení těla spolu s výbavou pod povrch již existující starší mohyly. Tyto mohyly svým objemem nedosahují extrémních velikostí a jejich průměr se pohybuje obvykle do 10 m. Mohyly mnohem větších rozměrů jsou známy ze sousedního území j. Německa. V j. a z. Čechách se počet těchto mohyl pohybuje okolo 140. Skryté naším zrakům jich zůstává však mnohem víc.

Mohyla

Průřez mohylou
(in Waldhauser et al., 1999)

Ploché žárové hroby

Tento druh pohřbívání představuje další z často se vyskytujících hrobů, tentokráte bez mohylového krytu. Poprvé se tento jev objevuje v pozdní době halštatské (někdy kolem poloviny 6. stol. př. n. l.). Lidské kosti se nacházejí společně s popelem buď v nádobách nebo volně na hromádce. Hrobové jámy dosahovaly rozličných velikostí. Místo uložení ostatků bylo označeno nízkou kamennou stélou nebo mohlo být pokryto vrstvou plochých kamenů. Prostorové rozložení těchto nekropolí se kryje s rozmístění mohylníků. Početně je těchto typů hrobů méně než u výše uvedených mohyl. V z. Čechách je to zatím 21 nalezišť, na jihu Čech jich bylo objeveno 66. Faktem ale zůstává, že ploché žárové hroby se v terénu velice špatně nalézají, a tak jejich číslo bude ve skutečnosti nesporně vyšší.

Keltské hroby dnes a v minulosti

Keltské hroby dnes a v minulosti
(in Waldhauser et al., 1999)

Plochá pohřebiště

Asi před 2 500 lety – v době laténské je možné mluvit o „skutečných“ Keltech. V této době se pohřbívalo do hrobů hlubokých okolo 1 m na společných hřbitovech (nespálená těla). Tyto hroby nijak nevyčnívají nad terén, proto hovoříme o plochých pohřebištích. V hrobech jsou obvykle nebožtíci oblečeni do svého nejlepšího oblečení. Bojovníci mají opasky, po boku meč a na hrudi štít s kopím. Ženy mají šaty a šperky. Často se do hrobu přidávala čtvrtka kance.

Nebožtík

Odešel do lepšího světa
(in Waldhauser et al., 1999)


nahoru
novinky

HLEDÁNÍ
= bez diakritiky =
MAILING LIST

NOVINKY
2.10.2014 - K tématu soch Svědkové času - jak to je ve světě >> zde

5.8.2014 - stránky se aktualizují, přibudou nové odborné články a rozjíždí se projekt Svědkové času, vztyčování pohanských model na posvátných místech :)

4.11.2011 - přidána reportáž o pochodu Závist - Stradonice >> zde

19.4.2007 - !!! Doba železná, Praha - hlednáme členy >> zde

30.9.2006 - odkaz, který byste měli shlédnout: KELTOVE.NET >> zde

25.7.2005 - DE BELLO GALLICO >> zde

19.2.2005 - přidán šermířský bazar >> zde


OBRÁZEK DNE


ONLINE OBCHOD

Daoine Ceilte

Gromovoj

KONTAKT
MEJRA cernunn@seznam.cz

SLUNEČNÍ POUŤ
východ slunce 05:56
západ slunce 20:21

NASTAVENÍ
přidej k oblíbeným přidat k oblíbeným
jako výchozí nastav jako výchozí


věnováno Cernunnovi,
Vám i Jim
 
[Kovářství - armaepona.cz] [Hist. obchod - drakkaria.cz] [Bretonský Cidre - bretagne.cz] [dobazelezna.cz] [keltoman.webgarden.cz]
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká Republika