pohanští Bohové jsou zpět
 
moudra: Pověste zloděje, dokud je mladý; nebude krást až bude stár (skotské)

LEGENDA O ARTUŠOVI

Legendárna postava opisovaná v povestiach, mýtoch a legendách. Panovník, ktorý kam vkročil zavládlo právo a spravodlivosť. Udatný rytier, ospevovaný vládca, vlastník legendárneho meča Excalibur a blízky k nadprirodzeným postavám a javom.

ZNÁME FAKTY

Tak ho snáď poznáme všetci. Málokto však ale vie, že postava Artuša, alebo aj Arthura je spojovaná s reálnou postavou z histórie. Je vyobrazený v príliš veľa mýtoch a príbehoch a to nezávisle na sebe zaznamenaných. Bohužiaľ každý z príbehov, teda skoro každý, sa odohráva v inej dobe, na inom mieste a za iných okolností. Množstvo príbehov práve postave Artuša pripisuje nadprirodzené vlastnosti, prípadne jeho kontakty s nadprirodzenými bytosťami. Počas stáročí bolo veľa jeho skutkov, teda ak naozaj existoval, glorifikovaných. Takisto v dobe temna, to jest v stredoveku, kedy bola väčšina diel o Artušovi napísaná, potrebovali ľudia trocha nádeje a vieru v spravodlivosť. Pravda je aj taká, že v dobe, kedy pravdepodobne žil Artuš, nebola tiež nijak utešená. Bolo to okolo doby príchodu kresťanstva na ostrovy Veľkej Británie - r 400 - 500 n.l.. Väčšina týchto príbehov je tak nehorázne historicky pomiešaná, že by nemohli byť ani pravdou.

Pre tých, ktorí nepoznajú starú legendu o Artušovi, trochu opakovania nezaškodí:

Král Artuš
Král Artuš


AKÁ JE LEGENDA

Takze, kde bolo, tam bolo... nie nie nie... to je zle :))) Ešte raz. Artuš bol podľa legendy v priamej krvnej línii s volakedy slávnym a mocným panovníkom Anglicka. Dobrý čarodejník Merlin ho dlho hľadal po celom kraji, aby nastolil pokoj a mier v Anglicku. Čo zanmená, že mal nárok panovť v určitej časti Anglicka. Ako dôkaz že je pravým predurčeným kráľom Anglicka, vytiahol meč Excalibur zo skaly. Tento meč mohol vytiahnuť iba človek s právoplatným nárokom panovať Anglicku. Po tom čo presvedčil rytierov okrúhleho stolu o pravosti Excalibru kúzlom, začal postupne budovať svoju víziu, legendárne hradné mesto Camelot. Bolo to mesto kde vládla spravodlivosť a zákon. Jedným slovom utópia. Mimochodom okruhly stôl bol okrúhly preto, lebo za ním si boli všetci rovní, nikto nesedel za vrchom stola.

Nebol by to ale správny príbeh bez záporných postáv a intríg. Morgana, podľa povesti zlá čarodejnica je už od začiatku proti všetkému, čo Merlin robí(podľa mňa niečo spolu mali). A tak sa stane že za pomoci kúziel sa Artuš vyspí so svojou sestrou a vzíde z toho syn Mordred, ktorého vychováva Morgana. Ten zatiaľ do deja nezasahuje. Artuš sa vydáva hľadať svätý grál, ale chce nájsť niekoho, aby ochraňoval jeho manželku. A tak zase Merlin čistou náhodou omylom zle vyberie jedného muža, Lancelota, ktorý sa za Artušovej neprítomnosti zaľúbi do jeho manželky. Keď sa Artuš vrátil, dozvedel sa o tom a keďže podľa zákona sa cudzoložstvo trestá smrťou, je nútený svoju ženu osúdiť na smrť, aby neporušil zákon. V poslednej chvíli sa však zjaví Lancelot, zachráni ju a spolu utečú. Chyba bola v tom, že Pani Jazera(mýtická postava... býva v jazere... aké nečakané) povedala Merlinovi, aby išiel na jeden ostrov, kde nájde toho správneho ochrancu pre Artušovu ženu Guinewru. Celá finta bola v tom, že nemal zobrať Lancelota, ale jeho syna. To ešte nie je dosť a začína sa časť, kedy Mordred vyhlási vojnu svojmu otcovi. A tak sa bijú, až sa navzájom zabijú. Koniec.

To bola tá romantickejšia verzia. Jedna povesť ešte hovorí, že do toho bol zapletený Avalon a kňažné jazera. Mení sa síce dej, kde Morgana, ona zlá čarodejnica sice neexistuje, ale za smilstvo je zodpovedná hlavná kňažka Avalonu... a koniec je ten istý. Obidve tieto verzie ste mali možnosť aj niekoľko krát vidieť sfilmované v rôznych verziách.

Poďme sa teda zaoberať dejom, ako sa mohol odohrávať v skutočnosti, alebo kto a kedy bol vlastne Artuš. Ten náš skutočnejší sa bude radšej volať Arthur.

Podľa všetkých, nemnohých historických dokladov sa u Arthura mohlo jednať buď o:
Nosiča viery, ktorý bol od samého začiatku kresťanom v pravom slova zmysle a bol tým vysnívaným nepoškvrneným ideálom. Ja by som sa prikláňal k druhému názoru, ktorý panuje a sice, že Arthur bol velice úspešný bojovník, ktorý sa zdal byť nepremožiteľný. Mal dobre cvičenú armádu a vynikajúce vodcovské schopnosti. Pravdepodobne pochádzal z pôvodného obyvateľstva. Rozhodne podľa tohoto názoru nebol kresťan. Uznával staré hodnoty a Keltský spôsob života aj s Keltskými božstvami. Bojoval pôvodnými Keltskými zbraňami... Proste domáci. Historicky je existencia takejto postavy v dejinách naozaj doložená. Tento niekto veľmi húževnato bojoval s Germánskymi a Anglo-Sasskými nájazdníkmi. Dobre as mu darilo a väčšinou úspešne bránil svoju rodnú zem. Meno Arthur sa mohlo preto aj vyvinúť aj zo Škótskeho slova Art.

HLADANIE CAMELOTU

Tejto tórii všk chýba jedna maličkosť. Kde bol potom jeho Camelot? Tak známe hradné mesto, ktoré sa toľko vyskytuje v toľkých legendách. Je možné, že toto mesto si ľudia vymysleli iba ako symbol toho, čo pre nich Arthur predstavoval? Je ale aj takisto možné, že táto postava Keltského bojovníka sice vyzerá pekne, ale pravdepodobne to predsa len nebude ono.

GLASTONBURY

Keď sa trochu poobzeráme po Británii, zistíme, že nejaký ten Camelot je skoro všade. Cadbury, Glastonbury, Camelodonum, dokonca aj samotný Camelot. Ako najznámejšie sa na prvý pohľad javí mestečko Glastonbury na juhu Británie. Zrúcaniny rozľahlejšieho hradu, alebo celej pevnosti naznačujú, že tu by snáď mohol volakedy ležať ten slávny Camelot. Opäť sa ale stretávame so zopár zádrhelmi, ktoré stoja za povšimnutie. Napríklad, kde je ten známy hradný kopec, na ktorom mal stáť onen Camelot? Camelot mal podľa legeny stáť na vyvýšenine, ktorá bola jasne vyzdvihnutá nad okolitým terénom. Pevnosť Glastondbury leží ale na rovine.

CAMELODONUM

Druhá historická zmienka sa týka malej bývalej Rímskej pevnosti Camelodonum. Aj keď by sa mohlo zdať, že názov je až nápadne podobný slovu Camelot, je krajne nepravdepodobné, že by sa Camelot nachádzal v minulosti práve tu. Pevnosť mala sice svoj strategický význam v časoch Rímskej nadvlády, ale bola v podstate nepoužiteľná na obranu proti Sasom a Germánom. Zmienky o tomto mieste pochádzajú od Ptolemeya, ktorý sice zakrelsil polohu Camelodunumu, čo bolo na juhu Anglicka. Malo to však háčik. Na tej istej mape bolo zakreslené Škótsko otočené o 90 stupňov. Z toho sa dá predpokladať, že Camelodunum ležal niekde na východ od Walesu, ak nie severnejšie.

CADBURY

Dostávame sa k mojemu obľúbnému kandidátovi. Cadbury. V jeho blízkosti sa týči pomerne nízky vŕšok. V r. sa tu ale po archeologických prácach odkrylo stará Keltské hradisko. Podľa odhadov bolo schopné uživiť až 1000 obyvateľov vrátane vojska a ostatných potrebných osôb. Časovo by mohlo korešpondovať s obdobím, ktoré je naznačené vo väčšine legiend. Pdľa jednej legendy vraj kráľ Arthur spí vo vnútri hory a prebudí sa keď ho bude Anglicko potrebovať najviac. povera aj hovorí:

Kažý siedmy rok na Zimnú a Letnú rovnodennosť sa kráľ Arthur prebúdza a za mesačných nocí je počuť dupot koní na kamennej dlažbe. S celým svojim vojskom sa pomaly prejdú po ceste, popod dávne brány Cadburského hradu a zastanú pri studničke heď vedľa malej Keltskej svätyne, aby napojili kone z neďalekej studničky a odpočinuli si. Potom sa mlčky, sprevádzaný iba tíchnucim dupotom koní odoberú späť pokračovať v spánku až do dňa, kedy ich bude ľud potrebovať.

Jeden starší pán, keď prebiehali vykopávky dokonca prišiel k jednému z archeológov a spýtal sa ho:"Vy ste nám prišli odniesť kráľa...? Je jasné, že iba ľudový folklór a miestne tradície nemôžu plne nahradiť historické dôkazy, ale ako som už povedal, je to môj favorit na titul Camelotu. ľudia sú tu tak hlboko presvedčený o pravdivosti tohoto tvrdenia... a okrem toho by to bolo idálne miesto na postavenie pevnosti. Viditeľnosť na všetky strany, plus keď sa za dobrej viditeľnosti zapálili na okolitých 30-40km vzdialených kopcoch výstražné ohne, bolo ich videieť na hrade, aj v širokom oklí.

A možno je to aj takto...

Aj napriek presvedčivosti, či už intuitívnej, geografickej, alebo časovej, ďalšia teória nie je tiež na zahodenie. Niekde uprostred Anglicka, neviem už presne kde(som ja ale hosipák), ...podľa zbytkov stavieb... rozšíril svoje pôsobenie jeden muž. Bol to evidentne človek vyššieho vzdelania, ktorý bol Riman, alebo aspoň ovládal Rímske staviteľské umenie. Podľa všetkého takisto zaviedol čiastočne Rímske právo. Bolo to však už po odchode Rimanov z Gallie Británie. Tesne po ich odchode krajina začala upadať. Pre ľudí tej doby to musel byť veľmi mocný človek. V období biedy a utrpenia vo veľmi krátkej dobe postavil mestečko, osadu, možno pevnosť. Klasické Rímske stavby s kamennými základmi a drevenými stenami a strechou. Všetko vyrástlo naozaj rýchlo. Iba niekoľko rokov, čo bolo na tú dobu a tak veľké stavby obdivuhodné. V tejto Pevnosti potom čiastočne zaviedol spôsob života, ktorý nebol nikde inde. Organizovaná štruktúra, dobre cvičené vojsko a iné schopnosti zabezpečili tomuto človeku ovládať pomerne veľkú časť Anglicka. Je možné, že takýchto pevností mal postavených niekoľko a tým pádom Camelot nie je jedno miesto, ale oveľa viac. Bolo to skôr pomenovanie typu miesta a nie konkrétne len jedného.

zaujímavý pohľad na problém....

To by bolo všetko o legendami opradenom Artušovi a jeho meste Camelot. Ak nieco napadne vás a dočítali ste sa až sem, tak mi dajte vedieť vaše pripomienky a nápady. Budem rád.


nahoru
novinky

HLEDÁNÍ
= bez diakritiky =
MAILING LIST

NOVINKY
2.10.2014 - K tématu soch Svědkové času - jak to je ve světě >> zde

5.8.2014 - stránky se aktualizují, přibudou nové odborné články a rozjíždí se projekt Svědkové času, vztyčování pohanských model na posvátných místech :)

4.11.2011 - přidána reportáž o pochodu Závist - Stradonice >> zde

19.4.2007 - !!! Doba železná, Praha - hlednáme členy >> zde

30.9.2006 - odkaz, který byste měli shlédnout: KELTOVE.NET >> zde

25.7.2005 - DE BELLO GALLICO >> zde

19.2.2005 - přidán šermířský bazar >> zde


OBRÁZEK DNE


ONLINE OBCHOD

Daoine Ceilte

Gromovoj

KONTAKT
MEJRA cernunn@seznam.cz

SLUNEČNÍ POUŤ
východ slunce 06:49
západ slunce 19:01

NASTAVENÍ
přidej k oblíbeným přidat k oblíbeným
jako výchozí nastav jako výchozí


věnováno Cernunnovi,
Vám i Jim
 
[Kovářství - armaepona.cz] [Hist. obchod - drakkaria.cz] [Bretonský Cidre - bretagne.cz] [dobazelezna.cz] [keltoman.webgarden.cz]
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká Republika